DÀN ĐỀ 6 SỐ MIỀN BẮC

Bạn là người nghiện chơi DÀN ĐỀ 6 SỐ , một ngày có rất con số trong đầu của bạn làm bạn phân tâm loạn số không biết nên đánh số nào để trúng. Mạnh tay mua số của chúng tôi với dàn đề 6 số giúp bạn phát tài trúng để hôm nay.

DÀN ĐỀ 6 SỐ Số Đẹp Ăn Ngay – Tự Tin Lấy Số!

⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h

⇒ Nạp đủ số tiền cầu sẽ xuất hiện

⇒ Lấy số đánh lớn và Giàu To!!

⇒ CHÁT với chúng tôi để được hỗ trợ khi gặp lỗi bạn nhé!

Dàn đề 6 con: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
01-10
01-1026,19,65,72,32,89Ăn đề 89297
30-0992,37,78,80,84,88Ăn đề 37176
29-0967,97,27,44,32,90Ăn đề 44183
28-0913,88,00,62,98,08Ăn đề 98277
27-0968,47,88,23,28,92Ăn đề 47272
26-0984,36,83,13,82,12Ăn đề 36164
25-0999,79,23,35,51,85Ăn đề 79265
24-0927,78,00,45,49,48Ăn đề 78289
23-0920,14,53,22,10,58Ăn đề 22195
22-0930,49,98,50,33,68Trượt256
21-0994,04,73,19,78,66Ăn đề 66253
20-0903,65,82,59,46,14Ăn đề 03272
19-0983,14,25,86,75,21Ăn đề 25269
18-0904,62,34,64,32,67Ăn đề 04198
17-0931,92,79,06,45,05Trượt265
16-0924,10,16,87,55,34Ăn 24177
15-0993,18,53,00,20,10Ăn đề 20161
14-0955,22,02,47,72,57Ăn đề 22151
13-0944,02,56,66,30,82Trượt289
12-0984,65,15,97,77,08Trượt180
11-0921,65,68,05,50,99Ăn đề 68198
10-0914,50,57,13,02,29Ăn đề 02260
09-0952,21,64,54,48,44Ăn đề 52268
08-0913,34,92,61,22,73Trượt262
07-0972,12,91,10,13,40Trượt157
06-0914,33,23,62,69,43Ăn đề 69297
05-0978,72,03,29,64,67Ăn 67151
04-0909,42,51,45,78,59Trượt166
03-0922,92,13,86,72,20Ăn đề 86178
02-0982,47,15,29,06,66Trượt294
01-0991,79,67,30,34,59Ăn đề 79250
31-0846,38,14,57,40,05Ăn đề 40294
30-0802,96,73,37,51,86Ăn đề 51258
29-0878,75,03,70,67,56Ăn đề 78271
28-0893,50,47,04,85,73Ăn đề 85265
27-0887,93,52,79,48,74Ăn đề 48256
26-0885,58,89,47,16,70Ăn đề 58175
25-0810,43,37,93,26,43Ăn đề 43290
24-0873,34,06,28,91,81Ăn đề 73259
23-0889,87,75,22,81,34Ăn đề 34157
22-0873,71,30,31,79,32Ăn đề 79252
21-0852,24,15,21,06,54Ăn đề 21176
20-0809,94,49,24,29,33Ăn đề 09284
19-0830,50,15,09,58,83Ăn đề 30176
18-0844,74,29,08,65,02Trượt278
17-0821,86,67,76,33,20Ăn 86163
16-0878,14,19,64,10,96Ăn đề 19176
15-0865,00,76,15,86,61Ăn 61191
14-0805,93,18,27,99,74Ăn đề 93272
13-0894,28,66,20,10,45Ăn đề 28190
12-0886,63,70,39,30,93Trượt271
11-0863,56,41,82,31,55Trượt260
10-0896,75,02,79,50,91Ăn đề 02271
09-0895,72,68,19,40,61Ăn đề 61250
08-0851,61,36,13,66,91Ăn 66179
07-0863,85,35,10,60,72Ăn đề 72257
06-0876,84,29,23,57,43Ăn đề 23159
05-0832,37,94,29,10,14Ăn đề 10283
04-0877,65,39,47,20,74Ăn đề 77191
03-0850,82,96,22,41,83Trượt167
02-0887,26,99,13,75,37Ăn đề 37266
01-0859,23,68,58,92,54Trượt285
31-0715,10,64,56,98,81Ăn đề 15171
30-0767,30,68,01,29,49Trượt151
29-0758,05,29,75,04,95Ăn đề 58289
28-0792,63,94,69,15,91Ăn 15169
27-0741,71,13,38,45,66Ăn đề 71291
26-0785,29,97,99,13,10Ăn đề 29250
25-0709,46,92,55,41,95Trượt261
24-0742,90,78,18,69,09Ăn đề 42194
23-0799,10,20,62,33,94Ăn đề 62296
22-0751,83,56,88,11,33Ăn đề 33298
21-0744,77,85,68,71,91Ăn đề 44157
20-0735,40,81,46,16,86Ăn đề 86178
19-0737,49,25,78,39,03Ăn đề 39278
18-0710,80,45,38,62,41Ăn đề 80187
17-0710,70,06,19,33,11Ăn đề 06298
16-0730,86,83,51,20,54Ăn đề 51171
15-0721,65,74,96,62,06Trượt258
14-0751,25,83,68,90,33Ăn đề 68179
13-0768,50,81,75,02,06Ăn đề 02280
12-0738,15,79,61,02,03Ăn đề 15189
11-0731,94,38,03,81,63Ăn đề 31252
10-0722,46,41,76,14,24Ăn đề 22190
09-0721,75,08,13,23,61Ăn đề 08176
08-0704,73,52,26,15,71Ăn đề 15297
07-0757,02,69,76,75,64Ăn đề 76152
06-0765,98,57,98,55,39Ăn đề 98282
05-0745,35,50,94,02,97Ăn đề 97199
04-0742,83,59,01,90,46Ăn đề 83251
03-0744,28,40,47,15,94Ăn đề 94164
02-0723,92,63,05,06,52Ăn đề 23178
01-0715,19,17,46,89,09Ăn đề 46284
30-0649,58,51,36,60,85Ăn đề 51171
29-0642,00,36,17,81,97Trượt151
28-0626,10,27,55,02,93Trượt153
27-0699,33,08,36,94,95Ăn đề 95280
26-0621,42,19,28,92,52Trượt154
25-0642,96,18,37,34,51Ăn đề 34193
24-0664,72,59,32,28,08Trượt158
23-0603,60,53,82,52,12Ăn đề 60267
22-0667,97,13,14,86,00Ăn đề 67181
21-0681,34,99,25,82,42Ăn đề 34179
20-0601,17,69,25,72,32Ăn đề 32279
19-0615,56,99,83,63,93Ăn đề 15153
18-0651,62,04,17,40,24Ăn đề 51278
17-0676,61,75,96,54,56Ăn đề 61192
16-0630,61,67,62,74,49Ăn đề 30187
15-0625,83,68,80,53,63Trượt258
14-0638,84,54,80,57,60Ăn đề 54258
13-0668,56,52,61,71,94Ăn đề 61262
12-0645,68,42,60,62,53Ăn đề 42189
11-0671,36,16,82,60,41Ăn đề 60283
10-0628,99,04,59,07,50Trượt169
09-0654,14,04,25,88,24Ăn đề 88180
08-0637,45,91,87,55,01Ăn đề 37268
07-0657,56,29,13,53,63Ăn đề 57162
06-0687,90,31,17,73,82Trượt176
05-0681,00,31,40,95,94Ăn đề 81150
04-0650,52,37,74,24,18Trượt264
03-0693,68,54,99,49,70Ăn đề 70187
02-0692,30,58,26,63,15Ăn 63153
01-0639,46,77,72,21,56Ăn đề 21280
31-0576,61,00,29,11,18Ăn đề 61267
30-0538,67,65,27,47,85Ăn đề 65170
29-0599,18,97,67,93,21Ăn đề 67281
28-0559,65,09,93,87,55Ăn 59260
27-0569,77,09,01,76,04Trượt173
26-0519,18,38,21,91,85Ăn đề 91253
25-0527,03,07,93,33,21Trượt166
24-0529,20,79,66,85,10Ăn đề 66156
23-0570,25,99,42,83,72Ăn 72155
22-0587,92,60,23,07,19Trượt170
21-0513,53,61,46,16,63Trượt190
20-0552,53,59,31,48,95Ăn đề 52169
19-0597,69,17,48,93,78Ăn đề 17291
18-0527,79,87,32,25,12Ăn đề 32158
17-0549,64,09,93,49,95Ăn đề 49268
16-0520,04,31,07,58,17Ăn đề 31165
15-0520,55,97,56,73,48Ăn đề 56177
14-0562,67,27,53,34,10Ăn đề 53269
13-0589,27,38,17,59,46Trượt294
12-0583,43,72,76,02,82Ăn 02251
11-0535,38,34,50,96,76Ăn đề 34281
10-0596,31,23,97,27,43Ăn đề 96271
09-0558,46,42,91,78,64Ăn đề 46279
08-0513,81,48,04,72,89Ăn đề 81286
07-0591,60,80,32,45,74Ăn đề 60255
06-0540,79,12,28,04,35Ăn đề 04251
05-0545,17,47,26,57,62Ăn 47173
04-0510,18,93,66,84,97Ăn đề 18266
03-0597,59,76,52,06,28Ăn đề 76270
02-0511,77,75,92,88,65Ăn đề 65284
01-0564,20,36,41,44,84Ăn đề 20253
30-0411,65,28,19,39,82Ăn đề 19284
29-0404,54,39,70,97,77Ăn đề 39250
28-0474,37,11,63,96,66Ăn đề 96171
27-0481,32,55,31,73,97Ăn đề 55256
26-0420,91,40,04,16,87Trượt198
25-0483,76,43,11,07,99Ăn đề 83267
24-0467,26,05,91,55,24Ăn 05169
23-0479,29,97,28,43,80Ăn đề 79282

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *