ĐỀ ĐẦU ĐUÔI VIP MIỀN BẮC

Bạn muốn đánh lớn nhưng lại thiếu những con số chuẩn xác. Số của bạn tự soi tỷ lệ trượt khá cao , chúng tôi cung cấp dịch vụ mục đích đưa ra những con số BẠCH THỦ ĐỀ cực chuẩn dành cho bạn sẽ là cơ hội phát tài nếu bạn là biết cách đầu tư đúng chỗ!

Ăn lộc Thánh, phán chuẩn bạch thủ đề miền Bắc hôm nay, nhanh tay kẻo lỡ!

BẠCH THỦ ĐỀ Số Đẹp Ăn Ngay – Tự Tin Lấy Số!

⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h

⇒ Nạp đủ số tiền cầu sẽ xuất hiện

⇒ Lấy số đánh lớn và Giàu To!!

Đề đầu đuôi: 300,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
01-10
01-10Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9269
30-09Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3258
29-09Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng Đề251
28-09Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9285
27-09Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 784
26-09Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6174
25-09Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 799
24-09Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng Đề175
23-09Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Đề261
22-09Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Đề165
21-09Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng Đề161
20-09Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng Đề168
19-09Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt189
18-09Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4290
17-09Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 580
16-09Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 460
15-09Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng Đề79
14-09Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2152
13-09Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng Đề50
12-09Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt166
11-09Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8286
10-09Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 066
09-09Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng Đề189
08-09Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt267
07-09Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6253
06-09Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6260
05-09Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt74
04-09Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1164
03-09Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Đề78
02-09Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt295
01-09Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 981
31-08Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0161
30-08Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 190
29-08Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7159
28-08Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8172
27-08Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề183
26-08Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 876
25-08Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3296
24-08Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề285
23-08Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3170
22-08Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 781
21-08Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2268
20-08Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0255
19-08Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0192
18-08Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7168
17-08Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6185
16-08Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 988
15-08Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6282
14-08Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9183
13-08Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng Đề82
12-08Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề286
11-08Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9175
10-08Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt174
09-08Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đầu 675
08-08Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6253
07-08Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 784
06-08Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 363
05-08Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0188
04-08Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng Đề165
03-08Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8199
02-08Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 788
01-08Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 382
31-07Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5191
30-07Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4289
29-07Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng Đề250
28-07Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5275
27-07Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7195
26-07Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề296
25-07Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đề272
24-07Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề266
23-07Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2296
22-07Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đuôi 354
21-07Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 474
20-07Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 682
19-07Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 3158
18-07Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 088
17-07Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 099
16-07Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 184
15-07Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7251
14-07Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6151
13-07Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 275
12-07Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề299
11-07Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt70
10-07Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2290
09-07Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt270
08-07Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1265
07-07Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6278
06-07Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 877
05-07Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 966
04-07Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng Đề195
03-07Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4282
02-07Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng Đề88
01-07Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề84
30-06Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Đề177
29-06Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng Đề265
28-06Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề184
27-06Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5179
26-06Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3168
25-06Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề89
24-06Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7274
23-06Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6194
22-06Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6274
21-06Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3254
20-06Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 358
19-06Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 594
18-06Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Đề66
17-06Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1165
16-06Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0162
15-06Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề179
14-06Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4188
13-06Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1197
12-06Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề62
11-06Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề276
10-06Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề163
09-06Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt297
08-06Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt293
07-06Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5160
06-06Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 997
05-06Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8268
04-06Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0272
03-06Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7287
02-06Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6179
01-06Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng Đề62
31-05Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1166
30-05Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 589
29-05Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7194
28-05Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 596
27-05Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng Đề290
26-05Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 188
25-05Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 996
24-05Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 690
23-05Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng Đề59
22-05Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 490
21-05Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 752
20-05Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5172
19-05Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 163
18-05Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 276
17-05Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 468
16-05Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng Đề177
15-05Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 663
14-05Đầu: 8 - Đuôi: 5Trượt96
13-05Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề72
12-05Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề275
11-05Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 372
10-05Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6187
09-05Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 453
08-05Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 172
07-05Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6155
06-05Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4293
05-05Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 4270
04-05Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8188
03-05Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6177
02-05Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt254
01-05Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2266
30-04Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 980
29-04Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng Đề159
28-04Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6296
27-04Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề274
26-04Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5184
25-04Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3194
24-04Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5270
23-04Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7174

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *