DÀN ĐỀ 10 SỐ MIỀN BẮC

DÀN ĐỀ 10 SỐ MIỀN BẮC
DÀN ĐỀ 10 SỐ Đã xác định chơi có phải có lúc thắng lúc thua, nhưng nếu tỷ lệ thua nhiều hơn thắng bạn nên xem lại cách chốt số..Nếu bạn tin tưởng chúng tôi bạn sẽ có cơ hội phát tài mỗi ngày. Hãy chơi bền bỉ và kiên trì vận may sẽ mỉm cười với bạn!

Đẳng cấp là đây, ba càng VIP đẳng cấp, thể hiện đẳng cấp chuyên gia!

DÀN ĐỀ 10 SỐ Số Đẹp Ăn Ngay – Tự Tin Lấy Số!

Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h

Nạp đủ số tiền cầu sẽ xuất hiện

Lấy số đánh lớn và Giàu To!!

CHÁT với chúng tôi để được hỗ trợ khi gặp lỗi bạn nhé!

A/E liên hệ phần CHAT bên dưới nếu nạp thẻ bị lỗi

Dàn đề 10 con: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
01-10
01-1040,13,96,59,69,70,46,52,64,87Trượt270
30-0972,29,37,84,90,66,46,43,11,34Ăn đề 37165
29-0984,96,36,44,52,73,30,14,93,16Ăn đề 44277
28-0979,67,98,03,61,93,55,17,38,04Ăn đề 98182
27-0994,27,87,46,19,85,47,13,53,84Ăn đề 47281
26-0970,72,20,74,92,33,36,77,79,53Ăn đề 36298
25-0986,20,10,79,87,36,48,40,24,30Ăn đề 79166
24-0967,00,93,34,87,63,75,60,10,78Ăn đề 78160
23-0953,22,12,13,85,71,83,56,62,65Ăn đề 22295
22-0985,03,26,24,12,71,41,63,48,14Ăn đề 14185
21-0928,27,05,66,69,04,02,55,97,94Ăn 66197
20-0964,49,71,56,50,23,05,92,03,70Ăn đề 03277
19-0969,28,72,32,46,24,18,85,25,97Ăn đề 25170
18-0977,29,56,30,63,94,95,82,74,04Ăn đề 04168
17-0980,59,60,69,86,55,72,41,97,65Ăn đề 65288
16-0960,93,50,24,43,54,53,06,66,09Ăn đề 24167
15-0985,94,61,45,15,87,60,78,17,29Trượt186
14-0969,87,42,34,27,22,46,21,64,19Ăn đề 22188
13-0912,08,15,82,60,59,09,61,90,62Trượt169
12-0976,99,61,15,20,59,14,95,49,51Trượt250
11-0957,97,21,16,25,66,06,68,82,18Ăn đề 68293
10-0974,12,37,02,64,57,40,48,71,85Ăn đề 02160
09-0961,34,52,80,29,11,50,42,72,27Ăn 52174
08-0901,04,73,06,66,83,00,80,76,71Ăn 76286
07-0923,99,43,17,56,09,93,51,06,28Ăn đề 56174
06-0991,49,36,98,80,08,69,65,00,22Ăn đề 69267
05-0917,21,54,67,93,27,37,81,23,32Ăn đề 67284
04-0990,40,26,16,76,35,01,85,48,53Trượt295
03-0909,06,77,83,59,86,46,32,33,23Ăn đề 86158
02-0967,26,49,24,80,69,68,01,39,58Ăn đề 80258
01-0942,12,89,93,22,44,60,79,77,85Ăn đề 79180
31-0803,75,14,92,55,40,44,08,23,17Ăn đề 40258
30-0850,51,43,08,69,02,39,80,24,38Ăn đề 51279
29-0810,32,77,53,34,71,31,97,78,40Ăn đề 78292
28-0806,95,74,70,48,80,84,85,65,11Ăn đề 85297
27-0841,68,73,46,39,92,55,84,60,89Trượt267
26-0858,83,32,23,36,07,51,41,89,35Ăn đề 58197
25-0840,43,35,89,22,88,38,15,37,70Ăn đề 43279
24-0893,77,74,73,48,97,20,03,98,22Ăn 73254
23-0814,24,59,46,27,01,70,34,07,20Ăn 34161
22-0814,79,01,28,54,11,35,46,72,65Ăn 79265
21-0860,43,74,41,47,35,06,28,63,55Trượt260
20-0802,61,01,57,59,41,18,94,06,19Trượt173
19-0847,64,45,37,85,30,81,01,16,95Ăn đề 30250
18-0835,91,93,03,18,00,87,49,21,87Ăn đề 87278
17-0807,10,20,59,37,44,50,45,86,11Ăn đề 86260
16-0855,77,38,73,13,69,30,19,46,36Ăn đề 19264
15-0883,84,99,61,74,66,16,65,24,68Ăn đề 61267
14-0840,24,79,47,54,93,59,89,83,87Ăn đề 93181
13-0853,20,98,84,60,03,72,29,56,28Ăn đề 28151
12-0887,84,54,25,62,42,48,00,36,64Ăn đề 48254
11-0889,10,84,83,51,13,19,53,99,54Ăn đề 99296
10-0858,20,37,18,55,63,67,03,23,02Ăn đề 02182
09-0873,79,30,22,61,46,55,08,75,18Ăn 61198
08-0842,00,87,39,66,54,25,68,22,13Ăn đề 66181
07-0888,76,78,50,29,02,72,59,37,35Ăn đề 72271
06-0840,05,20,81,23,76,53,65,90,13Ăn đề 23257
05-0800,76,74,05,55,41,20,87,43,09Trượt180
04-0834,24,94,76,54,77,31,51,56,46Ăn đề 77288
03-0818,46,09,15,78,52,47,99,33,88Ăn đề 88196
02-0837,96,76,12,30,65,99,67,95,92Ăn đề 37195
01-0828,93,26,22,62,30,38,04,48,00Ăn 30291
31-0770,13,57,15,89,82,55,69,76,93Ăn đề 15159
30-0760,93,19,11,79,34,25,86,08,41Ăn đề 41178
29-0758,88,77,08,63,23,07,13,97,05Ăn đề 58272
28-0746,01,87,74,00,75,15,51,04,18Ăn 15154
27-0783,81,71,07,65,09,39,76,31,23Ăn 71256
26-0776,75,71,16,29,27,78,58,32,44Ăn đề 29298
25-0727,31,88,76,66,22,82,77,59,93Ăn đề 59260
24-0723,41,65,19,28,21,12,89,72,42Ăn đề 42184
23-0764,09,38,43,06,16,04,03,20,99Trượt170
22-0703,71,02,76,43,07,16,69,58,48Trượt159
21-0732,79,43,29,06,19,91,61,22,20Trượt173
20-0773,25,87,78,74,52,06,27,13,92Trượt278
19-0718,39,67,97,51,27,41,06,68,78Ăn đề 39261
18-0777,86,74,08,44,80,13,49,84,45Ăn đề 80293
17-0768,94,92,90,54,62,24,38,06,25Ăn đề 06190
16-0780,51,93,73,89,16,83,07,22,94Ăn đề 51164
15-0703,27,56,57,97,89,84,39,48,20Ăn đề 97287
14-0718,39,94,95,92,68,44,06,46,01Ăn đề 68250
13-0766,02,32,86,76,64,15,75,98,56Ăn đề 02188
12-0751,77,15,62,43,56,76,12,91,82Ăn 15168
11-0752,31,82,61,80,96,18,27,12,19Ăn đề 31167
10-0787,31,61,02,99,12,54,93,00,30Trượt262
09-0763,08,14,87,07,70,65,35,60,19Ăn đề 08284
08-0795,50,96,35,62,65,15,40,59,07Ăn đề 15180
07-0725,09,92,76,19,97,58,62,93,20Ăn đề 76184
06-0798,20,62,06,94,31,52,14,04,75Ăn đề 98298
05-0793,64,06,26,97,65,22,24,48,46Ăn đề 97192
04-0767,34,13,04,59,83,26,98,75,20Ăn đề 83197
03-0715,19,75,20,27,50,94,94,51,24Ăn đề 94186
02-0716,03,30,09,22,55,23,45,39,80Ăn đề 23270
01-0758,85,78,30,41,37,62,29,02,46Ăn đề 46198
30-0661,17,28,51,78,38,89,53,34,70Ăn đề 51277
29-0692,66,54,60,21,65,20,17,85,51Ăn đề 20257
28-0695,75,68,51,63,12,71,69,27,17Ăn đề 95266
27-0674,21,93,80,78,31,41,58,95,30Ăn đề 95199
26-0651,48,73,39,14,27,71,74,93,41Ăn đề 93264
25-0666,51,43,84,69,11,75,34,97,53Ăn đề 34199
24-0618,33,19,83,84,74,17,70,73,85Ăn đề 70175
23-0614,67,65,09,68,03,08,64,60,52Ăn đề 60280
22-0681,82,48,88,30,20,67,76,59,45Ăn đề 67278
21-0655,34,23,83,85,11,49,57,05,61Ăn đề 34166
20-0653,12,81,66,32,10,50,99,72,74Ăn đề 32152
19-0611,54,60,48,85,15,29,51,19,65Ăn đề 15257
18-0622,29,20,75,99,26,39,53,46,21Trượt156
17-0615,14,78,27,86,52,43,65,94,61Ăn đề 61272
16-0693,15,24,54,09,70,40,45,53,80Trượt179
15-0647,25,04,98,19,64,10,21,13,62Ăn 04182
14-0614,39,54,54,75,48,02,38,82,32Ăn đề 54153
13-0684,91,16,36,49,60,74,30,17,64Trượt156
12-0637,47,92,42,79,11,75,77,29,12Ăn 42285
11-0605,85,60,96,48,02,67,91,82,08Ăn đề 60298
10-0615,56,93,97,59,51,79,84,85,36Ăn đề 36158
09-0631,45,64,88,76,36,19,87,32,14Ăn đề 88290
08-0646,16,66,13,18,37,14,70,93,07Ăn đề 37194
07-0679,10,26,85,13,34,55,57,98,23Ăn đề 57170
06-0620,56,70,59,54,96,50,77,79,33Ăn đề 79264
05-0659,26,12,64,03,00,81,66,46,08Ăn đề 81158
04-0608,59,57,13,07,78,79,12,64,53Ăn đề 08253
03-0604,60,03,90,38,70,28,01,68,00Ăn 70269
02-0625,41,86,94,01,40,71,63,98,29Ăn đề 63269
01-0604,42,97,25,21,89,10,28,88,31Ăn 21177
31-0538,63,61,25,96,79,36,16,35,10Ăn đề 61285
30-0555,65,17,02,69,96,93,32,45,67Ăn đề 65263
29-0566,11,55,19,73,29,00,94,67,90Ăn đề 67168
28-0543,59,01,55,60,61,56,34,62,10Ăn đề 59276
27-0591,89,37,92,20,70,04,86,26,74Ăn đề 37298
26-0589,87,09,33,72,91,37,24,69,83Ăn đề 91272
25-0567,02,31,85,19,59,17,77,22,15Ăn đề 19159
24-0547,97,92,84,23,28,66,94,41,80Ăn đề 66261
23-0549,72,81,06,58,25,26,14,11,68Ăn đề 72278
22-0520,92,60,54,98,64,02,32,13,96Ăn đề 54167
21-0524,97,46,51,71,41,16,15,21,62Ăn đề 97165
20-0510,82,46,76,32,14,73,49,30,62Trượt170
19-0592,20,71,41,15,10,17,85,77,39Ăn đề 17168
18-0576,06,09,31,34,29,32,60,98,32Ăn đề 32257
17-0578,63,67,86,14,22,16,49,35,32Ăn đề 49185
16-0545,41,27,82,76,32,17,13,75,31Ăn đề 31150
15-0509,55,86,91,99,46,56,38,00,23Ăn đề 56269
14-0579,59,25,40,55,02,14,04,52,13Trượt186
13-0517,90,23,49,73,08,64,58,34,44Ăn đề 49198
12-0502,26,71,94,78,90,41,48,37,10Ăn đề 02261
11-0543,39,34,61,29,28,71,24,06,36Ăn đề 34177
10-0558,50,83,98,96,49,81,52,77,03Ăn đề 96274
09-0514,76,63,68,87,15,58,94,59,07Trượt159
08-0568,70,11,81,91,20,41,95,28,33Ăn đề 81282
07-0560,89,97,83,60,40,93,20,34,29Ăn đề 60250
06-0525,10,22,66,35,03,52,74,49,53Trượt287
05-0505,62,04,87,78,53,47,15,10,02Ăn đề 47253
04-0530,18,90,92,15,00,77,71,39,37Ăn đề 18261
03-0552,25,88,20,50,67,40,32,76,22Ăn đề 76269
02-0567,04,75,63,30,65,00,12,18,52Ăn đề 65156
01-0580,20,92,42,17,31,94,79,30,58Ăn đề 20253
30-0433,97,12,95,94,04,80,83,50,79Trượt199
29-0480,63,19,52,12,39,02,59,16,65Ăn đề 39163
28-0452,20,19,56,62,26,76,81,66,18Trượt161
27-0455,11,55,63,56,81,90,20,83,92Ăn đề 55153
26-0432,52,56,15,75,79,49,73,46,89Ăn đề 75289
25-0443,47,18,22,84,61,83,07,57,81Ăn đề 83252
24-0497,12,74,29,33,54,67,26,58,32Trượt174
23-0485,78,44,35,29,67,81,55,99,25Trượt289

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *