CẦU ĐỀ VIP 4 CON MIỀN BẮC

An toàn với tỷ lệ trúng cao bao quát toàn bộ trường quay hãy lấy CẦU ĐỀ VIP 4 CON MIỀN BẮC của chúng tôi. Với công nghệ chốt số cao cấp hàng đầu bạn sẽ sở hữu cho mình những con số siêu chuẩn và siêu víp hôm nay giúp bạn có cơ hội trúng lớn hôm nay.

Bắt chuẩn cầu đề, dàn đề 4 số tỷ lệ trúng cao, nhanh tay đừng để lỡ!

CẦU ĐỀ VIP 4 CON MIỀN BẮC Số Đẹp Ăn Ngay – Tự Tin Lấy Số!

⇒ Anh em sẽ nhận số từ 08h-18h

⇒ Nạp đủ số tiền cầu sẽ xuất hiện

⇒ Hỗ trợ: Viettel, Vinaphone,…

⇒ Lấy số đánh lớn và Giàu To!!

⇒ CHÁT với chúng tôi để được hỗ trợ khi gặp lỗi bạn nhé!

Dàn đề 4 con: 400,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi

Ngày Dự Đoán Kết Quả Người Theo
01-10
01-1003,04,35,89Ăn đề 89165
30-0926,59,01,37Ăn đề 37152
29-0967,07,03,39Trượt182
28-0911,17,83,98Ăn đề 98173
27-0996,78,86,47Ăn đề 47177
26-0970,56,13,36Ăn đề 36150
25-0906,44,79,79Ăn đề 79197
24-0907,46,48,78Ăn đề 78180
23-0915,22,28,54Ăn đề 22198
22-0911,34,39,14Ăn đề 14199
21-0936,66,89,70Ăn đề 66151
20-0951,64,03,04Ăn đề 03173
19-0941,22,34,09Trượt181
18-0904,21,67,64Ăn đề 04180
17-0991,98,63,65Ăn đề 65164
16-0952,16,74,24Ăn đề 24155
15-0990,29,56,20Ăn đề 20195
14-0922,10,53,82Ăn đề 22177
13-0920,65,91,50Ăn đề 50182
12-0928,93,32,84Ăn đề 32196
11-0921,12,68,29Ăn đề 68175
10-0945,02,25,31Ăn 02194
09-0913,31,22,52Ăn đề 52198
08-0947,25,76,67Ăn đề 76190
07-0956,11,50,24Ăn đề 56160
06-0948,61,81,69Ăn đề 69166
05-0967,87,73,99Ăn đề 67197
04-0971,79,39,05Trượt196
03-0990,63,31,32Trượt152
02-0966,57,28,82Trượt150
01-0984,87,79,25Ăn đề 79160
31-0840,76,88,81Ăn đề 40154
30-0832,83,08,20Trượt177
29-0811,61,25,78Ăn đề 78152
28-0817,85,33,30Ăn 85164
27-0844,48,89,21Ăn đề 48190
26-0868,98,03,58Ăn đề 58168
25-0837,96,43,30Ăn đề 43195
24-0820,27,73,53Ăn đề 73155
23-0838,27,76,00Trượt179
22-0865,79,04,31Ăn đề 79178
21-0877,44,21,04Ăn đề 21189
20-0868,09,41,80Ăn đề 09152
19-0888,73,48,30Ăn đề 30192
18-0864,62,68,08Trượt162
17-0813,34,58,35Trượt191
16-0819,49,46,48Ăn đề 19185
15-0817,61,12,27Ăn 61184
14-0893,25,74,85Ăn đề 93163
13-0846,34,05,06Trượt171
12-0891,12,76,57Trượt188
11-0878,82,84,29Trượt189
10-0859,04,02,21Ăn đề 02162
09-0880,91,53,61Ăn đề 61181
08-0829,83,92,55Trượt178
07-0849,23,72,70Ăn đề 72169
06-0889,23,82,41Ăn đề 23162
05-0865,59,60,99Trượt174
04-0860,97,81,77Ăn đề 77167
03-0886,88,26,04Ăn đề 88173
02-0818,07,37,66Ăn đề 37158
01-0856,18,46,30Ăn đề 30165
31-0710,15,63,87Ăn đề 15196
30-0797,11,41,91Ăn đề 41183
29-0704,58,56,54Ăn đề 58193
28-0731,29,30,15Ăn đề 15192
27-0771,43,98,57Ăn đề 71167
26-0762,29,45,68Ăn đề 29179
25-0735,63,73,59Ăn đề 59155
24-0742,01,60,21Ăn đề 42163
23-0710,31,47,63Trượt151
22-0743,34,79,84Trượt155
21-0786,44,65,15Ăn đề 44194
20-0798,86,38,09Ăn đề 86168
19-0795,17,39,80Ăn đề 39152
18-0769,55,94,09Trượt170
17-0709,10,06,57Ăn đề 06178
16-0784,59,51,22Ăn đề 51182
15-0796,97,72,22Ăn đề 97162
14-0704,28,68,76Ăn đề 68199
13-0767,34,02,62Ăn đề 02150
12-0715,28,99,50Ăn đề 15197
11-0743,07,44,31Ăn đề 31162
10-0708,22,28,99Ăn đề 22189
09-0783,92,00,08Ăn đề 08162
08-0764,50,94,66Trượt160
07-0744,30,91,07Trượt186
06-0750,22,05,98Ăn đề 98192
05-0787,93,97,11Ăn đề 97189
04-0786,26,04,92Trượt188
03-0729,41,30,85Trượt174
02-0761,90,02,23Ăn đề 23155
01-0786,39,72,16Trượt188
30-0642,51,06,62Ăn đề 51194
29-0688,90,41,51Trượt190
28-0695,14,93,04Ăn đề 95158
27-0698,75,53,33Trượt199
26-0639,38,57,77Trượt176
25-0611,08,34,39Ăn đề 34155
24-0670,59,17,88Ăn đề 70195
23-0620,11,74,45Trượt184
22-0681,19,30,67Ăn đề 67163
21-0634,38,27,33Ăn đề 34168
20-0609,32,61,94Ăn đề 32165
19-0699,76,82,15Ăn đề 15188
18-0650,70,02,51Ăn đề 51191
17-0632,61,44,97Ăn đề 61176
16-0630,07,17,74Ăn đề 30174
15-0613,04,99,30Ăn đề 04151
14-0651,54,10,24Ăn đề 54189
13-0648,57,99,61Ăn đề 61172
12-0624,57,15,42Ăn đề 42173
11-0658,60,49,32Ăn đề 60152
10-0644,65,26,36Ăn đề 36167
09-0638,51,55,78Trượt182
08-0622,06,60,37Ăn đề 37176
07-0606,48,75,74Trượt161
06-0684,72,58,79Ăn đề 79153
05-0604,69,81,43Ăn đề 81168
04-0684,52,01,06Trượt161
03-0652,70,74,99Ăn đề 70181
02-0648,03,63,53Ăn đề 63176
01-0695,76,40,41Trượt154
31-0572,58,95,75Trượt168
30-0527,00,47,33Trượt173
29-0575,67,02,22Ăn đề 67154
28-0594,52,06,59Ăn đề 59184
27-0591,37,98,67Ăn đề 37188
26-0540,33,91,09Ăn đề 91176
25-0570,68,19,25Ăn đề 19150
24-0502,66,60,08Ăn đề 66166
23-0522,72,84,07Ăn đề 72161
22-0510,69,86,02Trượt163
21-0522,97,73,44Ăn đề 97191
20-0561,96,65,75Trượt162
19-0563,22,40,17Ăn đề 17157
18-0572,56,32,27Ăn đề 32176
17-0549,87,76,65Ăn đề 49157
16-0521,80,31,14Ăn đề 31198
15-0597,56,13,38Ăn đề 56176
14-0501,75,09,53Ăn đề 53183
13-0563,49,82,39Ăn đề 49155
12-0573,32,02,38Ăn đề 02160
11-0568,41,45,34Ăn đề 34181
10-0585,28,77,93Trượt180
09-0579,13,02,20Trượt180
08-0506,81,76,98Ăn đề 81171
07-0563,60,75,46Ăn đề 60173
06-0504,91,71,72Ăn đề 04195
05-0547,76,66,48Ăn đề 47198
04-0510,95,16,18Ăn đề 18165
03-0502,59,28,76Ăn đề 76195
02-0566,25,68,65Ăn đề 65164
01-0592,12,05,20Ăn đề 20177
30-0425,26,36,10Trượt156
29-0416,26,39,77Ăn đề 39184
28-0410,77,96,49Ăn 96183
27-0455,48,10,65Ăn đề 55176
26-0442,75,73,76Ăn đề 75173
25-0482,83,79,08Ăn đề 83167
24-0440,14,33,05Ăn đề 05158
23-0411,12,79,16Ăn đề 79164

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *